Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

«Ар кимдин жүргөн, туулган жери мисир»

«Ар кимдин жүргөн, туулган жери мисир». Туулган аймак адамдын өмүрүндө тендешсиз баалуу керунет. Анткени ошол жерден ыңаалап, жарык дуйного келет. Киндик каны тамат, ошол жерден асан чакырылат. Аты коюлат, сэры май оозантат. Эненин ак сүтүн эмесиң, абасынан дем аласың. Сүйүнчү айттырат, жентек берет. Көрүндүк алат. Бешикке бөлөнөсүң, бешикыры ырдалат. Эмгектейт. Тушооң кесилет, чымындап чуркайсың, бөбөк, тестиер ж.б. жигиттик доор башындан еткон жер, албетте. баарынан кымбат. Суусу да. тоосу да. абасы да, ой-кыры да өзүндүн өскөн кезиңди элестетет. Ошон үчүн туулган жер, тууган эл – дейбиз.


Кыргыз