Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Аңдышкан айыл болбойт, сатуулашкан дос болбойт

«Аңдышкан айыл болбойт, сатуулашкан дос болбойт». Кыр­гыздар урук-туугандуу келип, айыл отурушчу. Жайлоодобу, жакада-бы кирди-чыктылар бир болгон. Бирөөлөрдүн ички тиричиликтери менен анча иштери жок. Ушак-айың, тыңчылыкты, көрөалбастыкты жактырышпаган. Кийин айыл олтурууда ал эсте болгон. Бири-бирине сырдана адамдар ык алышкан. Адатта, «Дос кудайдын моеру» – дейт. Алган-бергенин эсептешип отурушса, албетте, достуктун улуу жо-лун улай алышпайт. «Дос бергенин алат» – болуп, эртедир-кечтир ажырашып кетет. Дос тууралуу учкул сездер кеп.


Кыргыз