Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Алые жерге куда болсоң, арткы жактан аш келээр, жакын жерге куда болсоң, түрдүү ушак сез келээр

«Алые жерге куда болсоң, арткы жактан аш келээр, жакын жерге куда болсоң, түрдүү ушак сез келээр».

Кыргызда «Ачууну таттуу кылган туз, алысты жакын кылган кыз» дешет. Улам куда-сеек айылдан алыстаган сайын барып-келиши бар-ктуу-нарктуу көрүнөт. Төркүн-төсүнө, куда-сөөгүнө атайын камынып келип түшүп, көптөн бери көрүшпөгөндүктөн, аттан сыйлуу алышат. Мал союлат, келгени билинет. Ошого карата төркүндөрү кызга, куда-сеекке конок камын көрүшөт. Куржун-кечесине жараша кайра аткару-уга мүмкүнчүлүк түзүлөт.

2. Жакын жерде кирди-чыктылар арбын болот. Эртели-кеч чай ичилет. Ич-ара ал-абал билинип турат. Жакышылык-жамандыктарын тең көрүшөт. Шарттуулукту сакташат. Деген менен «төркүнү жакын-дын төшөгүжыйылбайт» -дегендей, болгон кыймыл аракет көрүнүп-билинет. Кудалардын, бүлөлөрдүн, «минтип койду, тигинтип койду» сымал шыбыр-күбүрлөр чыгат, андышып калат. Ал төркүнгө, куда-ларга бат жетет. Ар ким оз билгениндей күдүк ойлорго малынат. Демек, бара-бара ушакка чалдыгат.


Кыргыз