Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Алганга бар, бергенге жок

Алганга бар, бергенге жок. «Алган алган, берген жутабайт» (Макал). Бул-айрымдарынынадепсизжоруктарынан. Бирөөлөрдүн табылгаларына ортоктош болууга куштар. Өзүнөн сокур тыйын чы-гарбоочулар. Дайыма алып жүрүп, бергенди унутуп калуучулар. Алыш-бериш эки адамга теңдигин, алгандын бергени бардыгы. Бир колду жумсаң, бир колду ачаарынды адамча туйбагандар. Кыскасы, бирөөлөр аркылуу күн көрүүчү, уят-еыйды сезбеген сукулдактар. «Береген колум алаган» – деген сөз бар…
Экинчиден, улуктар алууга, тигилер берүүгө даярлар.


Кыргыз