Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Акжолтой

Акжолтой. Бул адамдарга карата багытталат. Ар бир иш-ара-кеттен майнап чыгарылып жаткан учурларда, кээ бирлери капы-стан кезигип, үйгө келип калуулары бар. Ал – дайыма жакшы-лыкка күбө. Демек, андай кубанычтарды ошол кошо бүткөргөндөй анын ыманы ысык сезилет. Акжолтойдун карама-каршысы кара-жолтой. Ал кандай гана болбосун натыйжасыз ишке кабылат. Ошол себеп болгондой туюлат.


Кыргыз