Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Айыл конуп калган го

Айыл конуп калган го. Кыргызда айыл конуу – деген сез кечмендүү турмушту элестетет. Демек, жаңы журт которуп, айыл-апа болуп туруубуз. Эми, етме маанибиз бар. Эгер уйге биреелер келсе, меймандас элибиз бар тамагын аябай, алды-на дароо коет. Келген адам алдындагы даамга анча карабай, токпейил тартса, ичтейи ачылбаса, анда үй ээси, «айыл конуп калган го» – дейт. Бул чен – анын курсагынын токтугу. Аны кыр­гыздар «жин ток» деп да коет.


Кыргыз