Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Айдектөө

Айдектөө (айдектеп коюу). Бул -терс адаттардан. Кабанаак иттерге карата айтылуусу. Т.а. адамдарды, айбандарды кабууга итти «Айдек! Айдек!», «Ал!», «Качыр!» өңдүү сөздөрү менен агытып кою-усу. Өтмө маанидегиси айрымдар ит кыял, ажаандарды ичтен пай-даланып, башкаларга көкүтүүсү, арадан жанжал чыгаруусу, табаа-сы кануусу.

Айдактоо – артына түшүп, мисалы, уйду «Ош!», койду «Кош!», эчкини «Чек!», жылкыны «Чү!» – деп айдап алуусу.


Кыргыз