Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Адамдарды бири-бирине тааныштыруу

Адамдарды бири-бирине тааныштыруу. Адамдардын таби-ят тартуулаган ар кандай мүнөздөрү, кыял-жоруктары, жекече са-паттары аркылуу эл-журтка дайыны. Айрымдары «баланчадай», «түкүнчөдүй», «мындай», «тигиндей» өңдүү сыпатоолору. Бирөөлөрдү тааныштырууда анын ата-тегине, жиндиби, сообу, бал-дары кимдер, шек келтирүүлөрү, «аялдардын жип-шууларын айта коюучу сайпана неме». Алиги көмөлдүрүк, куюшканды көрсөтүп ка-луучу неме. Айтор, кемсинтүүчү кептерди айтуулары. Арийне, таа-нышуу-тааныштыруу адамдардын керт башына таандык көрүнүштө маданияттуулук сактоосу. Ал пенденин сынып калбоосу үчүн кол-дон келсе, жакшы жолун көтөрүп коюусу.


Кыргыз