Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Кыргыз эл оюндары. Беш тумак, бийиктикке узун камчы аркылуу секирип өтүү, дарактан секирип түшүү

Беш тумак

Оюнчулардын саны 5—6 киши.

Оюн өткөрүлүүчү жер: аянтча, талаа, стадион.

Оюнда колдонуучу аспаптар. Тумак, тебетей топу.

Даярдануу. Оюндун шарты жана кезеги жөнүндө сүйлөшүшүп алышат. Көзектеги оюнчу калгандарынан 8—10 м. аралыкка алыс барып баш кийимчен отурат. Калгандары тескери карап малдаш куруп отурат.

Оюндун баяны. Кезеги келген катышуучу жүгүрүп келип баш кикимчен жалгыз отурган оюнчунун үстүнөн секирип өтөт. Калгандары да улам секирип өтүшөт. Баары өтүп бүткен соң, жалгыз отурган оюнчу тумагынын үстүнө дагы бир тумак коюп бийиктетип алып отурат. Беркилери жүгүрүп келип андан секирип өтүүгө аракеттенишет. Ошентип оюн, оюндун жеңүүчүсүң аныктагыча өткөрүлөт. Оюндан биринчи чыгып калганы отурган оюнчу менен орун алмашышат.

Оюндун эрежеси. Оюн убагында отурган оюнчуга кыймылдоого, ордунан жылып күтүүгө уруксат берилбейт.

Оюнга методикалык көрсөтмө. Баш кийимдердин ордуна башка жумшак буюмдарды дагы колдонсо болот. Оюн өткөрүлчү жер таза, ыңгайлуу болушу керек.

Оюндун педагогикалык мааниси. Оюнда күч, ылдамдык, ийилчектик тарбияланат, секирүүнүн, түртүүнүн ыкмаларын, чечкиндүүлүккө үйрөтөт.

Бийиктикке узун камчы аркылуу секирип өтүү

Оюнчулардын саны 5—8 киши.

Оюн өткөрүлүүчү жер: аянтча, спорттук бөлмө.

Оюнда аспап катары узун камчы колдонулат.

Даярдануу. Эки адам узун камчынын эки учунан кармашкандан кийин оюндун кезеги жана шарты жөнүндө сүйлөшүп алышат.

Оюндун баяны. Камчыны макулдашышкан бийиктикте кармашып турушат. Калгандары кезектери келгенде бирден жүгүрүп келип күүлөнүшүп камчыдан секирип өтүүгө тийиш. Камчыдан секирип өткөндөр үчүн камчынын бийиктиги улам өйдөлөнөт. Оюндун жеңүүчүсүн аныктагыча өткөрүлө берет. Камчыдан секирип өтө албай калгандары, оюндун жеңүүчүсүн аныктагыча күтүшөт.

Оюндун башка түрү. Керилген аркандан секирип өтүү, бакандан секирип өтүү.

Оюндун эрежеси. Камчыны макулдашышпай көтөрүүгө, түшүрүүгө, бир бирине тоскоолдук кылууга болбойт.

Оюнга методикалык көрсөтмө. Секирип түшчү жер жумшак, ыңгайлуу болушу керек.

Оюндун педагогикалык мааниси. Оюнда күч, ылдамдык, шамдагайлык тарбияланат, секирүүнүн ыкмаларын, түртүнүүнү үйрөтөт.

Дарактан секирип түшүү

Оюнчулардын саны 2—5 киши, Оюн өткөрүлүүчү жер: дарактуу жай. Оюнга  даярдануу.  Бутактуу дарак тандалып алынган соң, оюндун шарты жана кезеги жөнүндө сүйлөшүп алышат.

Оюндун баяны. Оюнчулар кезектери келгенде, бирден дарактын белгиленген бутагына чейин чыгышып, ал жерден секирип түшүү керек. Даракка чыгып, секирип түшүш үчүн аз убакыт кетирген оюнчу, оюндун жеңүүчүсү болот.

Оюндун башка түрлөрү, Дубалдан секирип түшүү, аттан секирип түшүү ж, б.

Оюндун эрежеси. Бир убакытта бирден ашык киши оюнга катышууга, бир бирине тоскоолдук кылууга, секирип түшчү жерде туруп алууга болбойт.

Оюнга методикалык көрсөтмө. Секирип түшчү жер жумшак жана ыңгайлуу болушу керек,

Оюндун педагогикалык мааниси. Оюнда күч, ийилчектик, шамдагайлык тарбияланат, тырышчаактык, чечкиндүүлүккө үйрөтөт.


Кыргыз