Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Үй ээси ким?

Аялы менен акыйлашкан жаш жигит Мамбеталыдан акыл сураптыр.
— Айтыңызчы, аксакал, үй ээси деги кимибиз? Аял мага баш ийиши керек го.
— Кимиңердин кабагыңарда жылдыз жанып, үйдөгү-лөрдүн жүрегүнө таң атырып, көргөн-билгендин көөнүнө чырак асып турса, ошол үй ээси. Киминердин кабагыңар-да иңир жабылып, бирок үй ичи жылт-жулт этап турса, ал мүлк ээси.


Кыргыз