Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Наристе менен сырлашуу

Эл автобуска сыгылышып зорго батты. Терт-беш жи¬гит карыларды кере коюп, алга озунду. Ээ дегиче орун ээлеп, тескери карап олтуруп алышты.
Автобус козголордо кара тору аялдын он айлык бала-сы, өзүнчө булдурап коё берди. Ооз тарапта тикеси менен тик турган Мамбеталы аны эркелетип, дегени бул:
— Ов, айланайын, ов! Чулдураган жаныңдан секет бо-лоюн. Көрөрүн көрүп бүткөн көксөө чалдын кеңүлүн кө-төргөнүңө жаным курман. Адамдын асылдыгы ушул тура, бирн көмө коюп, жүрөгүцдү жараласа, бири ошол забыр-каган жаныңды алдейлеп турат. Антпесе, жакшы-жаман айра таанылбай калсын.


Кыргыз