Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Кыз канткенде бактылуу болот

Ашкере жасанып, алынын жетишинче кийинген аял акылман карыяга кайрылды:
— Кызым канткенде бактылуу болор эле?
Карыя бир кезүн жумар жуммаксан кылып, аялдын тула боюна көз токтотуп алган соң, айтканы бул:
— Эгер акылы жетик кыз болсо, ага карапайым жүр-гөндү каалар элем. Эгер сырга бек кыз болсо, элге тили менен жакпай, дили менен, кыял-жоругу, жаракөрдүгү менен алынсын.
Эгер намыска бек кыз болсо, айда ургаачы узанар өнөрдү бүт үйрөнсүн.


Кыргыз