Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Карыдан жаш сураба

— Аксакал, канчадасьщ?
— Сексендемин…
— Оо-уу, ошол жашыныздын жетимишин эле маа бер-сеңиз, калганын тыйынча кереги жок эле,— деп барбалак-тады кызып алган жигит.
Мамбеталы башын көтере берип, күлүмсүрөп койду.
— Балам,— деди акылман,— карыдан жаш сурабай, кеп сура. Узак жашап, тирүүсүндө унутулгандар бар. Аз емүр сүрүп, кылымдар бою калк жүрөгүндө калгандар бар. Буларды айра албасаң өмүрүц сая кеткени.


Кыргыз