Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Булбул кай маалда сайрайт?

Шаардагы небереси жайкы каникулда гитара асынып Квлди. Ал бирде дангыратып, бирде дүңгүрөтуп, кулак тупдуруп жатты. Качан гана небереси чарчап бүткөндө Мамбеталы анын жанына келип:
— Уулум, катуу шамал басылса, булактын шылдыры угулат, куштар сайрайт. Ал эми булбул таңкы мемиреген тынчтыкта гана тил безейт. Аны айланасындагы жан-жа-ныбардын баары угат. Сенин гитараңдан шамалдын шуул-дагы, малдын кечиндеги чуру-чуусу угулбасын, кур деген-де тунук булак булдурасын,— дептир.


Кыргыз