Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Беш жолдош

Бир жаш жигит Мамбеталыдан акыл сураган экен:
— Чоң ата, мен кимдерге жолдош болсом, жакшы жа-шай алам?
Анда карыянын дегени бул:
— Уулум, эл арасында айтылып жүргөн беш жолдош бар, ошону эсиңе салайын, тыңдап ал. Жакшыга жол¬дош болсоң зоболоң артат. Жаманга жолдош болсоң кү-нөөң артат. Байга жолдош болсоң сараңдыгың артат. Ке-дейге жолдош болсоң, марттыгың артат. Балага жолдош болсоң кыялыц артат. Мына уулум, ушулардын арасынан езүңө ылайыгын тандап ал…


Кыргыз