Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Белгисиз ый

Түндүн бир оокумунда үй ээси чочуп ойгонду. Шамал боз үйдүн туурдугун делпилдетип, ыраактан озондогон үн чыккансыйт. Ал мундуу үн бирде күчөп, бирде пастайт. Жети түндө кайгынын уусун жуткан ким? Эзели мындай шумдук укпаган сырттык жайлоолоп келген Мамбеталы-ны ойготту. Ал тыцшап туруп, бырс күлүп жиберди:
— Кечинде силер шыпкаган бөтөлкөнүн оозу шамал-ды карап калган тура. Ар кандай азгырмалуу нерсешш алды — күлкү, арты — ый,— деген ушул.


Кыргыз