Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

«Акыл айтып не кылат»

Автобус күтүп турган элдин арасынан боюна караба-ган, ырайы келишкен бирөө жаш жигитке акыл айтып жатты. Аны уккан татына кыз, мурдун чүйрүп, жебиреп коё берди:
— Акыл айтып эмне кылат экен, кейпи тиги болсо… Анда жупуну кийинип, кезге комсоо турган Мамбета-
лынын айтканы бул:
— Кызым, ал бечара, менин таз кейпимди кийип кал-ба деп, алдын ала эскерткени. Ырайы суук адамдан ый-мандуу сөз чыгарын унутпай жүр. Жакшы сез жарым ырыс деген. Машина майсыз жүрбөйт, адам акылсыз өмүр сүрбөйт.


Кыргыз