Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Айбандан мурда адамды ардакта

Көп кабаттуу үйлөрдөн кай бирөө күчүгүн жетелеп, кай бирөө мышыгын кетерүп чыкса, Мураттын ичи күйдү. Ал чон атасына жаракөрлөнө муну айтты:
— Ата, атаке дейм. Папама айтсаң, маа да күчүк са-тып берсин. Үйрөтөт элем.
— Уулум, мышыкты жондон сылап, эркелеткени ме¬нен элге жылуу сөзү жок мерее бар. Күчүгүн ары тур, бе¬ри турга көндүрөм деп, езү сыпаа жүргөндү унуткандар канча.
Сенден суранарым, айбандан мурда адамды ардакта. Элди сыйлаганың — өзүңдү сыйлаганың.


Кыргыз