Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Орусча-кыргызча сүйлөшмө (Разговорник русско-кыргызский )

Китептин аталышы: Орусча-кыргызча сүйлөшмө
Автор: Ө. КАЛЫЕВА
Булак: bizdin.kg

Бул сөздүк
кыргызча билбегендер, өзгөчө башка өлкөлөрдөн келгендер ар кандай жагдайларга (ооруп, адашып ж.б.) ар кандай жайларда (бажыканада, вокзалдарда, шаар ичинде, транспортто, ооруканада, дүкөндө ж.б.) тил билбегенден улам алабалын түшүндүрө албагандардын түйшүгүнө жардам катары түзүлүп чыгарылды. Кыргыз тилин аз болсо да үйрөнүп алууга аркет кылган четтиктер үчүн, өзүбүздүн эле кыргызча түшүнүп, бирок, айтайын дегенин түшүндүрө албагандар үчүн өтө керектүү китеп.

Разговорник содержит разделы по темам и несколько подразделов. Каждый раздел состоит из множества вопросов, ответов и высказываний, а также набора терминов по данной теме. «Русско-кыргызский разговорник» предназначен для русскоязычных лиц, в том числе приезжих туристов и бизнесменов, желающих изучить кыргызский язык. Надеемся, что данный разговорник, снабженный словарным запасом, поможет Вам обрести необходимое знание для общения с носителями кыргызского языка и узнать о быте и культуре кыргызского народа. В свою очередь, мы также надеемся, что кыргызский язык для тех, кто обладает им, его могуществом, станет учителем добра, дружелюбия и маленькой частью внутреннего духовноинтеллектуального мира.

Китепти көчүрүү (скачать книгу)


Кыргыз