Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

ЖООКЕРДИН КӨЗ ЖАШЫ

ЖООКЕРДИН КӨЗ ЖАШЫ

Жоробек буга чейин үч жолу жарадар болгон жоокер. Бирок ок кайып тийип, же снаряддын чачырандысы гана чарпып кеткендиктен эки айдан ашык госпиталда жат-кан эмес. Кайра эле «сен кайдасың» деп аты жок, циф-ралар менен гана белгиленчү өз бөлүгүн издеп жөнөр эле. Бул сапар ал катуу жараланды. Оң колун осколка жулуп кетти. Чыканактан төмөн жагы салаңдап терисине или-нип калган анысын талаа госпиталына жетээри менен чарт кесип туруп, өзү жаткан стол жанындагы чарага итке сөөк ыргыткандай өңү купкуу, оозу-мурдун ак даки менен байлаган хирург ыргытып таштады. Палатада жа-тып, наркоздун көңүл айланткан жыты, нары күчү ке-тээри менен а дегенде эле анын эсине Дарика түштү. Ууртунан такыр жылмаюу үзүлбөгөн ак саргыл Дарика ошол калыбында дары жыттанган, онтоого толгон пала-танын эшигин мындагы сестралардай акырын ачып ки-рип келди да, бажырайып Жоробегин тиктеген бойдон туруп калды. Анын бул тааныш жылмаюусуна караган-да сүйгөн жигитинин майып болуп калганына кейиген, кайгырган эмес, тескерисинче табалагандай түрү бар.

Жоробек биринчи жолу өксүдү.


Кыргыз