Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Мукамбет пайгамбардын 12 зайыбы. САПИЙА

САПИЙА

627-жылы мусулмандар Хайбар өрөнүндөгү калкты багындырат. Хайбар жергеси жана оной олжону Мукамбет 1800 бөлүккө тең бөлдү. Мукамбеттин энчисинё жакында эле шайыктын буйругу боюнча башы кесилген кншинин 17 жашар жесири, бир жыл мурда башы кесилген Надриддин кызы Сапийа сулуу калды. Уруш учурунда эле Мукамбеттин ага көзү түшүп, пайгамбардын энчиси экендигин ар бир кишиге айкын көрсөтүү учун келиндин үстүнө чепкенин жаба кой гон. «Акыйкатта бул менин олжом эле» деп таарынган мусулманга пайгамбар Сапийанын олжого тушкөн жакын эки синдисин кармата салган.

Гүлдөгөн аймакта өткөргөн кундөрүнүн биринде уламыштарга ишенсек, Мукамбетке кезектеги кыянаттык иштелген, өлгөн-житкен тууган-туушкандарынын өчүн алмак го, олжо кун ага баглан козунун этинен куурулган курдакты берет. Бейкапар Мукамбет далыны тандап, этинен чон тиштеп чайнай баштайт. Даамы бөлөкчөлүгүн кооптонуп этти дароо түкүрүп салат, «Далы мага ууланганын айтты» деген имиш кийинчерээк. Хайбарда ага уу берилген, берилбегенин билбейбиз, бирок ошол жортуулдан сон ооруга чалдыккаи. Уунун кесепети дароо бай калбагандыктан, Мукамбет Мединага кайтып келатканында Сапийага үйлөндү. Сапийа исламды кабылдады.

bizdin.kg


Кыргыз