Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Кезектеги жыйналыш

Кезектеги жыйналыш
Бул байкоо жүргүзүлгөн сабак насаатчы жана студент-практикант тарабынан талдана турган этап. Эгер студент-практикантка насаатчы менен талкууга чейин өз алдынча өзүнүн сабагын талдоого мүмкүндүк берилсе пайдалуу болот. Мындай мүмкүндүк өзүнүн окутуу процессинин үстүнөн ойлонуу жоопкерчилигин өзүнө алууга жана талдоо тармагына басым жасоого жардам берет. Студент-практикант үчүн жана кийинки өзүн-өзү талдоосу үчүн маалыматтардын булагы катары кызмат кыла турган, кайра-кайра окуп жана үйрөнө турган ой жүгүртүүлөрүн чагылдыра турган рефлекстик журнал ачуу абдан маанилүү. Алгачкы этаптарда мындай жолугушуу студент-практикантка айрым бир сүрөмөлөөчү суроолорду талап кылат. Насаатчы натыйжаларды талкуулоо боюнча жалпы пландар, классты башкаруу, окутуу жана үйрөнүү процесси сыяктуу кийинки жыйналыштын кадамдарын иштеп чыгууга жана кезектеги боло турган стратегияларды бөлүп көрсөтүүгө тийиш. Студент-практикант сабакка тийиштүү ой жүгүртүп баштайт, ал эми насаатчы студент-практикантка өзүн тынчсыздандырган сезимдерин жана абалын бөлүшүүгө мүмкүндүк бере турган, өзүн эркин жана ачык сезе ала турган, жагымдуу атмосфера түзүп берүүсү керек. Студент-практикант өзүнүн пикирин айтып жаткан учурда насаатчынын күнөлөөсү жана сындаганы анын өзүнө болгон ишенимин жоготушу мүмкүн. Ошондуктан студент-практикантка көбүрөөк дем берип, мактап, тактоо жана чечмелөөгө тиешелүү суроолорду сылык манерада берүүгө болот. Насаатчы ийгиликтүү аспектилерден тартып, кийин жакшыртуу талап кылына турган аспектилерге чейин акырындап жылып өзүнүн пикирин бере алат. Аталган стадияда насаатчы жана студент-практикант пландаштыруу жана байкоо жүргүзүү боюнча кийинки кадамдарын аныктай алышат.

Булак: USAID. Cтуденттик педагогикалык практика боюнча насаатчыга колдонмо


Кыргыз