Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

ДОСТУКТУН КҮЧҮ

ДОСТУКТУН КҮЧҮ

Достук

Достук

Иван деген орус жигит Россиядан, падышачылык Россиянын куугунтугунан качып келип, Балыкчынын аймагын пааналаган. Анда Балыкчы азыркыдай шаар эмес болчу, биринэкин жер тамдары, чатырлары болгон. Иван кыргыз айылдарына келип жүрүп, кыргыз тилин заматта эле үйрөнүп кетти. Ал байларга жолобой, кембагалдар менен жакын, көбүнчө алар менен сүйлөшөт. Ивандын айтканы эле: адамдын эркиндиги, укугу, күрөшү, зомбулук жөнүндө. Ивандын кембагалдардан күткөн кыргыз достору улам көбөйө баштады. Кембагалдар байларга каршы сүйлөгөнгө өтүштү. Ивандын жоругу байларга жакпады. Байлар Иванды жоготуунун амалын ойлошту.
Байлардын кара ниеттигин, Иванга жаманчылыкты кулагы чалган бир кедей түн катып жеткирген. Иван Биримкул деген кедейдин үйүнө барып башын каткан. Экөө чыныгы достордон эле. Байлар Иванды үйүнөн таппай калышты. Арданган байлар Ивандын досторун, кыргыз кедейлерин сабап, үйлөрүн өрттөштү. Эч бир кедей досуна айгак чыкпады. Акырында зулумдар Биримкулдан шектеништи. Биримкул буга дейре Иванды жүк алдына багып, байлар келээр күнү досун киши таппас жылганын үңкүрүнө каткан. Байлар орусту айтпаган өжөрдү чычырканакка бөлөп сабашты, атка сүйрөтүштү, качан кедей өлдү дегенде гана аны коктуга таштап кете беришти. Чала жан калган Биримкулду Иван дарылап айыктырды, киши катарына кошту.
Кеңеш ЖУСУПОВ


Кыргыз


Метки: