Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Жыланга ак чачуу

Жыланга ак чачуу. «Жылуу-жылуу сүйлөсө жылан ийинге ки­рет» эмес, даанасы «жылуу-жылуу суйлесо, жылан ийинден чы­гат». Мында сез теркунун етме мааниси башкада. Жыландын ете коркунучтуу душманы эле адамзат болот. Ошон учун ийинге кире качат. Бирок байыртан баштап, жылан чагат. Ошону менен бирге анын дарычылык касиети артык. Нечен дарылар жасалгандыгы уламыштарда айтылат. Азыр уулуу жыландар корукка айланган. Жылан тим чакпайт, чочуганда чагат. Ааламдагы эң эле жогорку дары – анын уусу, эти.
Биринчиден, уулуу жыландар, ажыдаарлар баалуу нерселер-ди байырлашат – деген ишеним бар. «Ажыдаар аяктай алтынды кучактап жатыптыр», «ат башындай алтынды имерип уктайт» -дейт. Мына ошол имиштердин, уламыштардын кеп-кезеги туурага токтолот. Керустенде уулуу жыландарды коп көрүшүбүз бёкери-нен болбоосу тийиш. Себеби, анын тарыхый инстинги ошого шар-тташканы да, ишеним туудурат. Жыланга ак (сут, айран) айрым аймакта ун, талкан чачуу ырымынын чоо-жайы мына ушундан ке­лип чыкса керек.


Кыргыз