Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Ынтымакка чакыруу, ынтымакка келүү

Ынтымакка чакыруу, ынтымакка келүү. Бул – элибиздеги асыл сапаттардан. Кыргызда ырыс-кешик, береке пейилдик, оң көрүнүштөрдү ынтымакка алып келип жорушат.
Биринчиден, башка урууларды ынтымакка чакырган учурлар болгон. Кыз алышуу, кыз беришүү, күлүк-жорго тартуулашуу, чеп-кен жабуу ж.б. сый-сыпаттардын негизинде алыс-жакындар эли ме­нен эл, журту менен журт болуп келген. Чиелүү маселелер чечилип, жүйөөлүү кеп-кеңештер үчүн аттарынан түшүп беришкен.
Экинчиден, өз-ара ич күптүлөрдү, жүз карашпоолорду, топура-гын түйүп берүүлөрдү, башка тарапка көчүп кетүүлөрдү, эриш бузу-уларды жана ушул өндүүлөрдү оңго бурушкан, эпке келтиришкен.
Үчүнчүдөн, андай терс жагдайлар болбоо үчүн алдын-ала ынтымак уюштурушкан, алдыртан жардамдарын кылып, колдо-олорун көргөзүп, чийинден чыккандарын өзүнчө «үндөккө» алып коюшкан. Арийне, андайлар азыр да бар. Нарындын «Үч Ата», Ысык-Кол, Кочкор райондорундагы аттуу-баштуу ынтыкмактар-ды айта кетүүбүз тийиш. Сез төркүнү тууралуу Р. Гамзатов:
«Сапталар ийне сапталды, Тигилер кийим эмне ?

Тартуучу кыл тагылды, Ырдоочу ырың эмне ?»


Кыргыз