Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Түштөнүү (түштөндүрүү)

Түштөнүү (түштөндүрүү). Бул – кыргыздын меймандостугун-дагы жакшы салттардан. Т.а. түшкү тамак үчүн жандык союусу, согум ж.б. даяр этин салуусу. Сый көрүүчү адамынын жарпын жаза, жайыл дасторкону менен күтүп алуусу. Ойдогудай жеп-ичиш-ке шарт түзүүсү.
Түштөнүү кудага келген адамдарды ез кудасынан башка жакы-ны да атайын түшкү дасторкон жаюусу, сөзсүз жандык союусу. Ай­рымдары кийит берүүсү.


Кыргыз