Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Тартуу

Тартуу, (тартуулоо). «Темене тартып тее алат» (макал). Атай­ын бир маанилүү нерсени, буюм-тайымды ж.б. алып барып берүүсҮ-Мисалы, чоң жоргону, аркалуу атты минүүсү, ага токулуучу ат жаб-дык бир гана ошого ылайыктуу сезилүүсү. Тартуунун артында үмүткердүк болот да, ал аны абдан ыраазы кылуусу. Шырдак, ала кийиз, күмүш жасалга, шалча, килем ж.б. аттык баага татуучу. Алар тартуулап берүүге ыйлайыкташкан.

2. Бир ишке кириптер болсо, андан кутулууга бири-бирин ыраа­зы кылуусу. Колдо барын берүүсү, чоң чыр-чатактарды ырбатпоо учун алар алдына аттарткан, үстүнө чепкен жапкан. Албетте, бул да тар-тууга жаткан.


Кыргыз