Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

«Нарын» эт жеш тартиби

«Нарын» эт жеш тартиби. Бул – Кыргыз Атанын тамак-ашта-рынын улуусу. Нарын-этти куш тил кылып туурап, чыктап жеш. На­рын жешти карыялар нашаасын келтирүүчү. Чийки этти бузуунун, этти устукандоонун, деле малды союунун маданияты боюнча жур-тубуз – укмуштай каада-салтка эгедер. Ал – атадан балага келе
жаткан асыл тартип. Албетте, буга тоолук турмушта күтүрөп бештүлүктү күтүү, негизги азык-түлүктү малдан алуу, демек, жашо-онун булагы мал аркылуу экени менен түшүндүрүлөт. Тартылган табакта эмне устукандар болоору отурган адамдарга шартташат. Куш тил кылып эт туроо, жаш өзгөчөлүгүнө карата устукан алдыруу, чык сунуу – эмне деген маданият. Мында эске алар нерсе:
Биринчиден, эт жеп, туурап жаткан ез колун кайра-кайра жала-башы, ошол жалаган кол кайра табакка кирбеши;
Экинчиден, эт туурап бутконде колду майлыкка аарчып, этти чык менен аралаштырып, анан табакка кол салышы;
Үчүнчүдөн, ар бир адамга улуулата чык келмейин, туураган этти жешке киришпоосу.
Төртүнчүдөн, чыкты улам уурттап, ашыкпай жай олтуруп, улуу-лардын жешин, жутушун күтүүсү;
Бешинчиден, эт желип бутконден кийин гана ез колун езу жала-шы, анан майлыкка аарчышы. Мына ушундай аруу сапаттар Нарын-этти жештин маданиятын түзүүсү.


Кыргыз