Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Накыл, санаат, насыяттар

Накыл, санаат, насыяттар.
Карызды кайырган адам – тобо кылган адам. Дүйнөгө күнөө аял аркылуу келген, күнөөдөн кутулуу да аял аркылуу болот.
Сүйлөсөң жүрөктөн сүйлө, болбосо жүрөктү убара кылба. Жылуу сез аязда ысытат, суук сез ысыкта муздатат. Ак пейилдүүлүк- адамдын артыкчылык белгиси. Адам – кудайдын кез алдында турган нерсе. Корксоң айтпа, айтасаң коркпо.

Өзүңдү кергүң келсе, касыңдын кезү менен кара.
Адилеттүүлүк – чындыктын энеси, бешене белгиси, адамдын бетиндеги нур.
Жакынындан алган жараат, баарынан жаман оорутат.
Эгер уусунун дарылыгын билсе, жылан чакмак эмес да, уусун чыгымдабай, үмөндөп чакмак.


Кыргыз