Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

«Кыргыздын килеми көчкөн жерде калат».

«Асман да как, жер да кек, Бир өңчөй килем өңдөнөт. Туура суу туйлап арыдан, Шарынан шамал, жел келет». (Байдылда)
Кутмандуу кыргыздар тоолуу жерде жашагандыктан, суулары шар агат. Дүйүм гүлдүү чептер аңкып, каңылжарды жарып турат. Жазда, жайда ошондой жерде отуруп масилат курушат. Андай жай-ларга кийиз салбайт. Кек чеп езу эле мамыктай сезилет. Эл арасын-да мындай кеп бар: Шабдан баатыр Мекеге аттанат. Ташкендик сарт-тар анын келээрин угуп, улуу ызат менен тосуп алышмак болот. Албетте, баатырга ортодо басууга килем жайып коюшуп, эки тарап турушуп, эки колун боорлоруна алышып, ийилип саламдарын кат-тай айтышып, «Баатыр Шабдан келишиңиз менен!»- дептосуп алы-шат. Мейман жайына киргизишет. Улугу: «Ушинтип килемибизди жайып уч кунден бери кутуудебуз, баатыр» дебеспи. Анда Шабдан камаарабай: «Күткенүңергө чоң ырахмат. Бизде мындай килемдер кечкен журтта калат» – дептир. Ак сез го, чиркин, а мумкун, сарттар Шабдан, жолдош-жоролору менен танданат десе керек. Бул – баа-тырдын ички намысыбызды алдыртан ете бийик тутуусу.


Кыргыз