Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

«Күйүтүн тартуу»

«Күйүтүн тартуу».
Күйүтүңү жакыныңа салаарсың,
Күйүт өчөт сен ордуңду табаарсың.
Күйүп-бышуу – убактылуу кайгыруу,
Мидин шайыр, Мидин бойдон калаарсың». (Райкан)
Бул – абалтан келе жаткан салт-каадалардан. Өте күйүмдүүлүктүн белгиси. Жарык-жалган дүйнөгө келген жакынынан айрылуу – кандай азап, тозок. Каза жутуп, аза күтүп, анын ордун жоктоо – эмне деген кордук! Ошол шартта «Кудай мындай күндү көрсөтпөсүн» – дегенге дейре барат. Чын эле андай кара күндү пен-дем десе көрсөтпөсүнчү?! «Жаш кетти», «Ичээр суусу ушул эле беле?», «Өмүрү кыска», «Кара туманды баштарына салып кетти» ж.б. адамзаттын каңырыгы түтөп, түкүрүгүжерге түшпөй турган учу­рунда кайгысын тең тартуучулар зарыл дечи. «Катуу күйдү», «чөгүп кетти», «өксүп калды», албетте, «жаш улук эмес, ажал улук» – дейт. Баары бир топурагы сууйт. Мындайларга кайрат айтуу – пендечи-ликтин ыйык милдети. Кыргыз Ата буга боорукер мамиле кылат. Ан-дыктан ар дайым барып, абалын көрүп, куран окуп, акыл жөндүү сөздөрүн айтып, канаат берип туруучу.


Кыргыз