Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Кошунанын көчүп келиши

Кошунанын көчүп келиши. Айкел элибиз кошунасы менен ынтымак-ырыста жашоону бийик тутушкан. Кошуна көчүп келди -дегенде, үй ичи бүт түрүлүп, жүктөрүн түшүрүшкөн. Эмеректерин киргизип, жай-жерлерине коюшкан. Дасторкрнду жайып, жайлана олтуруп, чайланып алууга чакырышкан. Жол жүрүп, чарчап чалы-гып келген кошунасы денесин жайып, ичтеринен «жакшы кошунага туш болуппуз» – деп, кымылдай да кеткен. Балдар менен балдары бат эле үйүр алышкан. Ошондон кийин гана, адатта, ал-жайды, элин-жерин сурашууга еткен. Ич-ара ичмектей отуруп, илик-жарым бол­гон. Аттарын айтпай, урук-тууган жагын гана чакырышкан. Кечинде шартына жараша коноктогон, казан аскан ж.б. сыйларын керсеткен. Асыл элибиз кирди-чыктысы артып, «Кошунанын милдети күчтүү» -деген сөздү мыкты тутушкан.


Кыргыз