Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Көңүл буруу

Көңүл буруу. Бул кыргыз элиндеги мыкты сапаттардан. Тирүүчүлүктө адамдардын турмушу ар кыл, колу жетиштүүлөрү бол­гон, орточолору бар. Жармачтары, кары, жетим-жесирлери, бей-бечаралары болот. Албетте, байлары, билермандары бар. Ошон-дой жагдайлары аркылуу айыл үстү, эл ичи болуп саналат.
Биринчиден, эл мыктылары, эл жакшылары, элинин жалпы жа-шоолоруна алдыртан кез салып баамдайт. Кимдери бар, анын ко-лунан эмне келет, буга назар салган;
Экинчиден, колунан байлык жарата албагандардын малдары барбы-жокпу, көппү-азбы, муну кез кырына алган;
Үчүнчүдөн, алардын жакындарынын ич-ара кайрымдары, ошол кайрылууга тийиштүүнүн өзүнүн турмуш-тиричилиги кандай, муну көңүлүнөтүйгөн. Мындай иликтөөлөрдүн негизинде өзүлөрүнүн кеп-кеңештерин тууган ичинде, айыл ичинде кылып, аларга жардам берүү, катарга кошуп алуулары келип чыккан. Мына ушундай жол-дор менен кириптер болгондорду бошотуп алышкан. Өз ара шире-лишкен баланчалардын ынтымактары – деген пикирлер пайда бол­гон. Бул – ата-баба салты, муну улоо керек.


Кыргыз