Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Кечирим суроо

Кечирим суроо. Бул – ыраазылык берүүсү, ыразычылык алуу­су. Ата-эне жантаслим кылуу алдында керээз айтуудан мурун же кий­ин бапдарына ыраазылык берет. Балдары ата-’энеден ыраазычылык алат. Балдарынан аксүтүн кечет. Келин-кезектеринен, кошуна-колоң-дорунан кайын эне кечирим сурайт. «Кечирип койгула, айланайын-дар. Мурун тилим тийгендир, сөзүм тийгендир» – дейт. Келин-кезек-тери «Кечтим, апа, кечтим, апа, кечтим, апа» – деп, ун чыгара уч жолу айтат. Ошондон кийин ыраазылыгы менен кетиши тийиш.
Экинчиден, бироелерден анын кечирим суроосу.


Кыргыз