Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Ит ырыскылаш

Ит ырыскылаш. Абалтан эле адамдардын эң биринчи жолдо-шу ит болуптур. Ал тарыхый жактан такталган чындык. Ушундан улам ит жеринен адамга үйүр, опо болот. Адамдан арткан ашты ит аякка куят. Адам тууралуу иттин тилеги жакшы. Пикири өтө келишпестиги «ит менен мышыктай» дейт. «Ээмдин көп баласы болсо, ошолор-дун богун жесем дагы жан сактайм», – деп тилек кылат. «Ээмдин бир эле баласы болсо, ошонун кешигин ичем, оозун жалайм, мен да эрке болом»,- деп мышык тилейт имиш. Ээсин бирөөлөр уруп жат-са, ит кадимкидей болушат. Аны жара тартып таштайт. Наристелер токтобой жүрсө, итэмчегин эмизүүлөр болгон. «Итемгендин, Сүтем-гендин тукуму» деген уруктарды билебиз.


Кыргыз