Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

«Элиңди таап ал».

«Элиңди таап ал». «Эл ичинде эр жүрөт». (Макал)
Адамдар бири-бирине ык алышып, жашоо-тиричиликтерин өткөрүшөт.
Журт билермандары майда элди ичине батырып алуу аркылуу мартабасы артылат. Эл менен эл, журт менен журт салт. Бирөөлөрдү маанектеп, отун-суусун, оокатын кылып, малын багып, үйүндө кал-гандар. Т.а. бала-ботосу, ага-ини катары сезилегндер бар. Аны кий-ин үйлүү-жайлуу кылып, катарга кошуулар да чыккан. Кээлери эл-жерин табууга дымактанат. Андайда уй ээси ага да батасын берип, ат мингизип, тон кийгизип: «Элинди, киндик кан тамган жеринди таап, ыраазы бол. Мен сага ыраазымын?!» -деп аткаруу салт-каадасы -кутмандуу кыргыз элинин кең пейилдүүлүгү.


Кыргыз