Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Бел алдырбоо

Бел алдырбоо (сыр алдырбоо). Ар адамдын, ар бир ата­нын, уруктун, уруунун ички намысы шакардай кайнап турат. Биреелер бирдемелерин билип калса, укмуштай уяткарат, ма-кал-лакаптарга айланат. Эл арасына жайып жиберет. Атайын ат коюп, ошол атадан балага, туугандан урукка, урууга дейре айты-лып калат. Бул «бел алдырып койду», «сырын алдырып ташта-ды» деп айтат. Мындай бел алдырды, сыр алдырды көбүнчө ара-лаш жашоодо дасторкон жаюуда, мал союуда, табак тартууда, кымыз куюда, көчүп-конууда, өлүк-тирикте ж.б. жашоодо, оош-кыйыш тиричиликте сездер кеп баамдалат. «Саяктарча», «Тала-стыктарча», «Солтолуктарча», «Көлдүкчө», «Бугуча»… өңдүү сездер мурун-кийин соң түбөлүктүүдөй сезилет. Ошондуктан,
Кыргыз Ата артынан сез ээрчитпөө үчүн каада-салттан, үрп-адат-тан эч качан тап жылдырбаган.


Кыргыз