Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Айкөл Манас. 5-китеп

Айкөл Манас. 5-китеп
Авторлору: Жайсаң Үмүт уулу
Булак: bizdin.kg

Мазмуну:

————————————————————-
Ата Мекендин душмандардан бошотулушу
Акылман Көкөтөй, Алп Кошой жана Айкөлдүн
антташуусу
Байтөрөнүн экинчи чатагы
Айкөлдүн алгачкы каардануусу
Чубактын төрөлүшү
Шой-Бо аярдын акыркы өтүнүчү
Нескаранын жеңилиши
Кошойдун кабары
Ата Мекенди душмандардан бошотуунун
башталышы
Ата Мекенди душмандардан бошотуунун
жеңиштүү аякташы
Алтайдан көчүү жөнүндөгү чечим
Култегиндин кабырына акыркы зыярат Алоокенин жеңилиши
Медитациялар бөлүгү
—————————————————————

Көчүрүп алыңыз


Кыргыз