Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Айкөл Манас. 10-китеп

Айкөл Манас. 10-китеп
Авторлору: Жайсаң Үмүт уулу
Булак: bizdin.kg

Мазмуну:

————————————————————-
Жан-тарых
(2004-2009-жылдардагы медитациялардын топтому)
Биринчи бөлүм
Экиичи болүм
Үчүнчү бөлүм
Төртүичү бөлүм
Бешинчи белүм
Алтынчы бөлүм
Жетинчи бөлүм
Сегизиичи болүм
Тогузунчу бөлүм
Онунчу болүм
Он бириичи бөлүм
Он экиичи бөлүм
Он үчүичү болүм
Он төртүнчү бөлүм
Он алтыичы бөлүм
Он бешинчи бөлүм
Он жетинчи бөлүм
Он сегизинчи бөлүм
Он тогузунчу бөлүм
Жыйырмаичы бөлүм
Жыйырма бириичи бөлүм

—————————————————————

Көчүрүп алыңыз


Кыргыз