Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Айкөл Манас. 1-китеп

Айкөл Манас. 1-китеп
Авторлору: Жайсаң Үмөт уулу

Мазмуну:

————————————————————-

 • Он томдукка кириш соз
 • Медитациялар болугу (биринчи жарымы)
 • Кутулбогон кездсшуу
 • Таанышуу
 • Он Жайсац
 • Hyp кыздар
 • Байыркы Байколго саякат
 • Катаал чечим
 • Алмамбеттин кслнши
 • Каныкейдин каты
 • Тал Чоку
 • Алмамбеттин акыркы етунучу
 • Алмамбеттин эскеруусу
 • Санжырага саякат
 • Сянь-Фаидын керээзи
 • Алтыиайдын торолушу
 • Эрте буткон балалык
 • Улуу хандын сыноосу
 • Алмамбеттин торолушу
 • Алмамбеттин Койкапта окушу
 • Азиз хандын катаал талшырмасы
 • Ата журтка кайтуу
 • Медитациялар болугу (экиичи жарымы)
 • «Кичинекей ханзаада»
 • Жайсац атанын мага Койкапты коргозушу

—————————————————————

Көчүрүп алыңыз


Кыргыз