Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Достук дарагы

Ысык-Көлдөгү Ыбырай деген кишинин бакчасында адаттан тыш дарактар осот. Ал кесиби боюнча биолог. Азыр карылыктын эс алуусунда. Бир эле даракка ар баш¬ка бутактар кыйыштырылган. Дупуйгон талдын бутак-тарынан кызыл тал, сары тал, мажүрүм тал бутактарын көрүүгө болот. Бир эле алма дарагында апорт да, сары алма да бышат. Бир эле өрүк дарагында абрикос да, жен ерүк да болот. Ал эми ошолордун ичинде «Достук дара-гы» деген бир мөмө жыгачы бар. Сөңгөгү алманыкы, бирок ага ерүк, алмурут кыйыштырылган. Ошентип, бир эле ме-мө жыгачынан апорт, абрикос, алмурут алынат.
— Ыбыке, деги муну кантип кыйыштырып алган-сың? — дешет өнөрүнө таңгалгандар.
— Эң эле жөнөкөй,— дейт Ыбырай аларды тамаша-лай. — Эң башкысы достук. А достук кең жүрөк болбосо болбойт. Ошондуктан, баарыбызда кен, жүрөк болуш ке¬рек. Ошондо гана, азыркы тапта коюн-колтук жашап ат¬кан түркүн улуттар өңдүү эле бир эле даракта ар түркүн мөмө болот…