Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Дѳӊгѳлѳнгѳн күн

Сүрөт мугалими балдарга «Тынчтык жөнүндө сүрөт тартып келгиле» — деп, тапшырма берди.
Мырза сүрөттү жакшы тартар эле. Дайыма беш алчу. Кийин сүрөтчү болсом деп жүргөн тилеги бар…
Сүрөт мугалиминин ушул тапшырмасынан кийин анын тынчы кетти. Не дегенде, «уй, же койдун сүрөтүн тартып келгиле» — десе да бир жен эле, көз ачып-жумгуча тар¬тып салат болучу, а буерде «тынчтык жөнүндө» болуп атпайбы…
Үйгө келгенден кийин Мырза аябай баш катырды: «Тынчтык жөнүндө кандай сүрөт тартыш керек? Көгүч-көндү тартса болбойт, себеби ал баарыга белгилүү… Ымыркай көтөрүп турган энени тартса да болбойт, ал да байыртан маалым…»
Үйгө кирет, чыгат, айтор тынчы кетет. А күн түштөн оогон…
Ошентип атып, Мырза ойдо жок жерден эле сүрөт тартчу альбомуна Күндүн сүрөтүн тартты. Анан, кайра чыгып, күндү карап турду да, зериккенде кайра кирип, Күндүн астына далдайтып жердин элесин түшүрдү. Эми са-апсары күнкарамадай албырган күн Жер бетинде дөң-гөлөнүп келаткан дөцгөлоккө окшоп калды…
«Кайда дөңгөлөнүп барат болду экен?..» — деп ойлоду Мырза Күндү карап туруп.
«Уясынадыр…»—деп жооп берди экинчи ою.
«А уясы бар болду бекен?— Мырза ойлонуп калды. Сыртка чыкты.— Демейде, Күн Кызыл-Омполдун ары жа-гына батат…»
«Уясы Кызыл-Омполдун нары жагында болсо керек…»— деди акыркы бир бүтүмгө келген ою.
Кайра үйгө кирди да, Күн дөңгөлөнүп барчу жердин чет жагына кадимки чымчыктын уясын тартып салды. Эми сүрөтү мурдагыдан да кызык болуп калды. Ана, Күн дөң-гөлөнүп отурат да, бир учурда уясына жетет… Анан, Күн ошол уяда түн бою уктайт да, эртеси эртең менен ойгонуп,. Жер үстүндө кайрадан дөңгөлөнө баштайт…
Мугалим Мырза тарткан сүрөттү узака-а дейре карап отуруп абдан тан калды…