Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Мекен сүйүүсү

Француз ордусу 1809-жылы Венага карай чабуул баштайт. Офицерлерден бири бир дыйканды карматып келип, өздөрүнө жол көрсөтүп берүүсүн талап кылат. Анткенң француздар жолду билбегени үчүн жаңьшыш багытка кетип калуудан чочулашты. Анын үстүнө кечинде бир баскын жасоону да плаңцап жатышкан. Бирок дыйкан жүрөктүүлүк менен минтип кыйкырды: Кудай мени мындай кыянатчылыктан корусун. Мен эч качан мекениме чыккынчылык кылбайм. Офицер эмне кыларын билбей, тайсалдай түштү. Бир жол көрсөткүч болбосо, чабуул жасоо мүмкүн эмес эле. Ал эми дыйкан мекенимди сатпайм деп көшөрүп болбойт. Комаңцир ага бир кесе алтын берем деп убада кылды эле, жакыр дыйкан ага да болбоду. Бул арада душман ордусунун калган бөлүгү да арттан жетип келди. Генерал туткун дыйкандын жол көрсөтпөйм дегенин укканда жаалданды. Жолду билген жалгыз кишинин бул милдетти кабыл албашы плаңцын ойрондолушуна себеп болмок. Генерал дыйканга: Же бизге жол көрсөтөсүң, же сени атып өлтүрөбүз. Дыйкан тартынбастан жооп берди: Журтуна кьшнаттык кылган киши катары тирүү жүргүчө, өлгөнүм миң эсе артык. Генерал мекенин сүйгөн дыйканга: Сени кечирдим. Азамат жигит экенсиң, деди. Эсен-аман элиңе кет. Биз жолду эптеп табарбыз.


Кыргыз