Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Аким жана элеттик

Элеттиктин бири шаарда башы ооган жагына басып, ондусолду карап жүргөн экен. Олуттуу бир нерселер ойлонгон сыяктуу бир кебетеси бар. Ошентип бара жатып эле кара өзгөй, арамзаа мүнөздүү шаардын акимине жолугуп калат. Аким элеттиктен сурайт имиш: Ии, кайда жөнөдүң? Элеттик башын ийип жүгүнүп, жооп бериптир: Билбейм, урматтуу таксырым. Кебетең андай көрүнбөйт го? Андай болушу мүмкүн, таксырым. Ишенип коюңуз, кайда баратканымды өзүм да билбейм. Акимдин жаны кашайып кетип, элеттикти кысмакка алып, кантип болсо да кайда баратканын билмек болуптур. Бечара элеттик эмне кьшсын? Жооп таба албаган соң аким аябай жаалданып кириптир: Бул акмакты алып барып, камап салгыла… Элеттик: Көрдүңүзбү, улуу урматтуум, дептир, бир мүнөт мурун эле кайда барарымы билбейм дебедим беле. Түрмөгө түшө турганымды кайдан билмек элем. Эми мени чындап эле түрмөгө камайсызбы? Жок, дептир аким. Сен туура айтыпсың. Ошентип акылдуу жообу элеттикти камактан куткарган экен.


Кыргыз