Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Ак кайың

Бекен ырагатке жасаганга ылайык ачакей жыгач издеп жүрдү да, аны үйдүн тушундагы ак кайыңдын теменкү бутагынан тапты. Ал ошол эле жерден чентегүнен маки-син алып чыгып, ачакейди кесип алды. Ошол эле кайың-дын түбүне отуруп, анын кабыгын тазалады. Ошо тапта «тып!» эткен дабыш чыкты да, колунун үстүне тамчы там-ды. Бекен ейде жакты карап калды. Асман апачык эле. Эми, ишин кайра улантты. Кеп узабай, колуна экинчи ирет тамчы тамды. Ошондо ордунан туруп, «кайдан таамп атты болду экен?» дегендей ейде жакты карай баштады. Ана тамчы эми бетине тамды. Керсе, алиги бутагы кыйылган жерден сызылып аппак суу чыгып, темен тыпылдап атыптыр.
Бекен буга аң-таң болду. Ал тамчыны үйүне келгенден кийин да унуталбады. Бул женүнде атасына да айтты. А атасы ойлонуп калды.
— Жер бетинде кегерүп турган есүмдүктүн баары адамдар сыяктуу эле тирүү нерселер,— деди ал кыйладан
кийин.—Аларды сындырсан, кыйсаң, эти ооруйт, жабыр-кайт, кыйналат.
— Койчу? — Бекен аңкайды.
— Тиги тамчы бекер тамчы дейсиңби, уулум?!—деди эми атасы өтө олуттуулук менен.—Ал жөнөкөй тамчы эмес, кайыңдын көз жашы го?! Балким, кесилген жеринин ооруганына чыдабай, ыйлап аткан чыгаар?!
Бала ун-созсуз эшикке чыкты. Ал кайыңды жалтайлай тиктеди. Жаш жүрөгү, негедир, ачышып чыкты. «Кечир, ак кайың… Экинчи кыйбаймын… Кечир…»